YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 41 Cấu tạo vũ trụ

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 41 về Cấu tạo vũ trụ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.  Hỏa tinh  Trái Đất
  • B.  Hỏa tinh  Mộc tinh
  • C.  Hỏa tinh  Kim tinh
  • D.  Trái Đất  Mộc tinh
  • A. Tất cả các sao ta thấy trên bầu trời đều thuộc về Thiên Hà của chúng ta (còn gọi là Ngân Hà)
  • B. Tất cả các sao ta thấy trên bầu trời chỉ có 1 số ít thuộc về Thiên Hà của chúng ta
  • C. Những sao nằm ngoài dải Ngân Hà không thuộc về Thiên Hà của chúng ta
  • D. Những sao nằm ngoài dải Ngân Hà có hơn một nửa thuộc về Thiên Hà của chúng ta
  • A. Một hạt có khối lượng rất nhỏ nằm tại tâm và các thành viên quay xung quanh.
  • B. Chuyển động của các thành viên bị chi phối bởi một lực hút xuyên tâm có cường độ tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.
  • C. Một hạt có khối lượng rất lớn nằm tại tâm và các thành viên đứng yên xung quanh.
  • D. Cấu trúc hệ Mặt Trời và cấu trúc  nguyên tử nêon luôn tồn tại lực hấp dẫn bên trong
  • A. Khi thiên thạch bay vào khí quyển của Trái Đất, nó nóng sáng và bốc chảy gọi là sao băng.
  • B. Sao băng là thành viên của hệ Mặt Trời
  • C. Sao băng là những thiên thể có kích thước rất nhỏ, nó chuyển động trên các quỹ đạo giữa quỹ đạo của Hỏa tinh  Mộc tinh
  • D. Sao băng là những thiên thể có kích thước rất nhỏ, nó chuyển động trên các quỹ đạo giữa quỹ đạo của Mặt trăng  Trái Đất
  • A. Thổ tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
  • B. Thủy tinh, Mộc tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
  • C. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Mộc tinh.
  • D. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
  • A. lượng năng lượng bức xạ của mặt trời truyền đi theo một phương nào đó trong một đơn vị thời gian
  • B. lượng năng lượng bức xạ của mặt trời phát ra trong một đơn vị thời gian
  • C. lượng năng lượng bức xạ của mặt trời truyền theo phương vuông góc tời một đơn vị diện tích cách nó một đơn vị thiên văn   trong một đơn vị thời gian
  • D. lượng năng lượng bức xạ của mặt trời mà Trái đất nhận được trong một đơn vị thời gian
  • A. Khoảng cách đến Mặt Trời.   
  • B. Khối lượng.
  • C. Số vệ tinh nhiều hay ít.      
  • D. Nhiệt độ bề mặt hành tinh.
  • A. 21027'        
  • B. 22027      
  • C. 23027'    
  • D. 24027'              
  • A. 40 đơn vị thiên văn
  • B. 100 đơn vị thiên văn.     
  • C. 80 đơn vị thiên văn.   
  • D. 60 đơn vị thiên văn.   
  • A. Mộc tinh    
  • B. Kim tinh           
  • C. Thủy tinh  
  • D. Hải tinh
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON