YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41.9 trang 123 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.9 tr 123 sách BT Lý lớp 12

Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời : Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh . Tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là :

A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh.

C. Hoả tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh.

D. Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A. 

Tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là : Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.9 trang 123 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON