YOMEDIA

Bài tập 41.3 trang 123 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.3 tr 123 sách BT Lý lớp 12

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có b kính vào khoảng

A. 15.106 km.        B. 15.107 km.       

C. 15.108 km.        D. 15.109 km.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có b kính vào khoảng 15.107 km.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.3 trang 123 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>