AMBIENT

Bài tập 41.6 trang 123 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.6 tr 123 sách BT Lý lớp 12

 Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ

A. 40 đơn vị thiên văn.        B. 60 đơn vị thiên văn.

C. 80 đơn vị thiên văn.        D. 100 đơn vị thiên văn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

 Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ 80 đơn vị thiên văn.   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.6 trang 123 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>