YOMEDIA
UREKA

Bài tập 41.5 trang 123 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.5 tr 123 sách BT Lý lớp 12

Khối lượng Mặt Trời vào cỡ

A. 2.1028 kg.        B. 2.1029kg.       

C. 2.1030kg.        D. 2.1031 kg.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Khối lượng Mặt Trời vào cỡ 2.1030kg.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.5 trang 123 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF