YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41.2 trang 122 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.2 tr 122 sách BT Lý lớp 12

Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến của mặt phẳ quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là

\(\begin{array}{l} A.{\rm{ }}{20^o}27'.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}{21^o}27'.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}\\ C.{\rm{ }}{22^o}21'.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.{\rm{ }}{23^o}27'. \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến của mặt phẳ quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là 23o27'.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.2 trang 122 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON