YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41.8 trang 123 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.8 tr 123 sách BT Lý lớp 12

Đường kính của một thiên hà vào cỡ

A. 10 000 năm ánh sáng.

B. 100 000 năm ánh sáng.

C. 1 000 000 năm ánh sáng.

D. 10 000 000 năm ánh sáng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Đường kính của một thiên hà vào cỡ 100 000 năm ánh sáng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.8 trang 123 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF