AMBIENT

Bài tập 41.1 trang 122 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.1 tr 122 sách BT Lý lớp 12

Đường kính Trái Đất là

A. 1 600 km.        B. 3 200 km       

C. 6 400 km.        D. 12 800 km.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Đường kính Trái Đất là 12 800 km.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.1 trang 122 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>