Tìm khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên trục Ox

bởi Lê Tấn Vũ ngày 13/09/2017

Giải giùm em bài này ạ

Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau bao xa ?

Câu trả lời (1)

  • Bước sóng \(\lambda = \frac{v}{f} = 4cm\)

    Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau nữa bước sóng và bằng 2

    bởi thu thủy ngày 13/09/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan