YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 137 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 137 sách GK Lý lớp 12

Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Quang phổ hấp thụ

  • Khái niệm: Quang phổ liên tục, thiếu các bức xạ do bị dung dịch hấp thụ, được gọi là quang phổ hấp thụ của dung dịch.

  • Điều kiện: Các chất rắn, lỏng và khí đều cho quang phổ hấp thụ.

  • Đặc điểm: Quang phổ hấp thụ của chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ. Quang phổ của chất lỏng và chất rắn chứa các “đám” gồm cách vạch hấp thụ nối tiếp nhau một cách liên tục.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 137 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON