RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 206 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 206 SGK Vật lý 12 nâng cao

Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho

    A. Chính chất ấy.

    B. Thành phần hóa học của chất ấy.

    C. Thành phần nguyên tố (tức là tỉ lệ phần trăm các nguyên tố hóa học) của chất ấy.

    D. Cấu tạo phân tử của chất ấy. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho thành phần hóa học của chất ấy.

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 206 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1