YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.3 trang 72 SBT Vật lý 12

Giải bài 26.3 tr 72 sách BT Lý lớp 12

Chỉ ra ý sai.

Những nguồn sáng sau đây sẽ cho quang phổ liên tục :

A. Sợi dây tóc nóng sáng trong bóng đèn.

B. Một đèn LED đỏ đang phát sáng,

C. Mặt Trời.

D. Miếng sắt nung hồng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.3 trang 72 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1