YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.5 trang 73 SBT Vật lý 12

Giải bài 26.5 tr 73 sách BT Lý lớp 12

Tia laze có độ đơn sắc cao. Chiếu chùm tia laze vào khe của máy quang phổ ta sẽ được gì ?

A. Quang phổ liên tục.

B. Quang phổ vạch phát xạ có nhiều vạch,

C. Quang phổ vạch phát xạ chỉ có một vạch.

D. Quang phổ vạch hấp thụ

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Chiếu chùm tia laze vào khe của máy quang phổ ta sẽ được Quang phổ vạch phát xạ chỉ có một vạch. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.5 trang 73 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1