YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.4 trang 72 SBT Vật lý 12

Giải bài 26.4 tr 72 sách BT Lý lớp 12

Quang phổ của nguồn sáng nào dưới đây là quang phổ vạch phát xạ ?

A. Mẻ gang đang nóng chảy trong lò.

B. Cục than hồng.

C. Bóng đèn ống dùng trong gia đình.

D. Đèn khí phát sáng màu lục dùng trong quảng cáo.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Quang phổ của Đèn khí phát sáng màu lục dùng trong quảng cáo. là quang phổ vạch phát xạ . 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.4 trang 72 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1