RANDOM
VIDEO

Bài tập 26.6 trang 73 SBT Vật lý 12

Giải bài 26.6 tr 73 sách BT Lý lớp 12

Cho một chùm sáng do một đèn có dây tóc nóng sáng phát ra truyền qua một bình đựng dung dịch mực đỏ loãng, rồi chiếu vào khe của một máy quang phổ. Trên tiêu diện của thấu kính buồng tối ta sẽ thấy gì ?

A. Một quang phổ liên tục.

B. Một vùng màu đỏ.

C. Một vùng màu đen trẽn nền quang phổ liên tục.

D. Tối đen, không có quang phổ nào cả.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Trên tiêu diện của thấu kính buồng tối ta sẽ thấy một vùng màu đen trẽn nền quang phổ liên tục.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.6 trang 73 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1