RANDOM
VIDEO

Bài tập 26.2 trang 72 SBT Vật lý 12

Giải bài 26.2 tr 72 sách BT Lý lớp 12

Nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì các vạch quang phổ sẽ thay đổi thế nào ?

A. không thay đổi       

B. Nở rộng ra

C. Thu hẹp lại       

D. Xê dịch đi

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

Nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì các vạch quang phổ sẽ nở rộng ra

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.2 trang 72 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1