YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 206 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 206 SGK Vật lý 12 nâng cao

Quang phổ vạch được phát ra khi

    A. Nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí.

    B. Nung nóng một chất lỏng hoặc chất khí.

    C. Nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

    D. Nung nóng một chất khí ở áp suất rất thấp. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Quang phổ vạch được phát ra khi nung nóng một chất khí ở áp suất rất thấp.

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 206 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1