YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 21 SGK Vật lý 12

Giải bài 2 tr 21 sách GK Lý lớp 12

Nêu đặc điểm của dao động duy trì?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Nêu  đặc điểm của dao động duy trì, phần này trong bài giảng đã có đề cập đến: 

 • Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 21 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Linh

     A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

     B. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

     C. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

     D. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  A La

     A. Khi có cộng hưởng, tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng

     B. Khi có cộng hưởng, biên độ của dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại

     C. Chu kì của dao động duy trì bằng chu kì dao động riêng

     D. Trong dao động duy trì, biên độ dao động giảm dần theo thời gian

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1