YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.3 trang 12 SBT Vật lý 12

Giải bài 4.3 tr 12 sách BT Lý lớp 12

Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Khi con tàu chạy thẳng đều với tốc độ là bao nhiêu thì biên độ của con lắc sẽ lớn nhất ? Cho biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 60 km/h.        B. 11,5km/h.        C. 41 km/h.        D. 12,5 km/h.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Ta có:

\(\begin{array}{l} T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} = 6,28\sqrt {\frac{{0,30}}{{9,8}}} \approx 1,09 \approx 1,1s\\ v = \frac{{12,5}}{{1,09}} = 11,47m/s \approx 41km/h \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 12 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF