ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4.2 trang 12 SBT Vật lý 12

Giải bài 4.2 tr 12 sách BT Lý lớp 12

Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong ba chu kì đầu tiên là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu ?

A. 10%

B. 19%.

C. 0,1%.

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

Ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{{A_0} - {A_3}}}{{{A_0}}} = 10\% = 0,10\\ \Rightarrow \frac{{{A_3}}}{{{A_0}}} = 0,90\\ \frac{{{W_{{t_0}}} - {W_{{t_3}}}}}{{{W_{{t_0}}}}} = 1 - \frac{{{W_{{t_3}}}}}{{{W_{{t_0}}}}}\\ \Leftrightarrow 1 - {(\frac{{{A_3}}}{{{A_0}}})^2} = 1 - 0,81 = 0,19 = 19\% \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 12 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1