YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.1 trang 12 SBT Vật lý 12

Giải bài 4.1 tr 12 sách BT Lý lớp 12

Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phân là bao nhiêu ?

A. 6%.        B. 3%.        C. 9%.        D. 94%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Ta có:

\(\begin{array}{l} {W_1} = \frac{1}{2}kA_1^2\\ {W_2} = \frac{1}{2}kA_2^2\\ \Rightarrow \frac{{{W_2}}}{{{W_1}}} = {(\frac{{{A_2}}}{{{A_1}}})^2}\\ = {(0,97)^2} \approx 0,94 = 94\% \end{array}\)

Phần cơ năng của con lắc bị mất đi trong một chu kì là 6%

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 12 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF