YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 21 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 21 sách GK Lý lớp 12

Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Đặc điểm của dao động cưỡng bức trong bài giảng đã có đề cập đến: 

  • Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức. 

  • Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 21 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON