YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 21 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 21 sách GK Lý lớp 12

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm đi 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

A. 3%.                                     B. 9%.

C. 4,5%.                                  D. 6%.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài tập về dao động tắt dần, cứ sau mỗi dao động thì năng lượng của con lắc sẽ bị mất đi một lượng và đó cũng là yêu cầu của bài toán.

  • Bước 1: Tính độ giảm biên độ sau mỗi  chu kì \(\Rightarrow A'\) là biên độ lúc sau.

  • Bước 2: Tính cơ năng của con lắc còn lại sau mỗi chu kì :\(W'\)

  • Bước 3: Độ giảm năng lượng \(\Delta W\) = W-W'

  • Bước 4: Thay số vào công thức và tính toán ⇒ Chọn phương án đúng với kết quả.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau: 

Ta có:

  • Sau một chu kì biên độ giảm 3%: A' = 0,97A.

  • Cơ năng của con lắc: W' = .kA'.k(0,97A)≈ 0,94..kA= 94% W.

  •  \(\Delta W=W-W'=6%W\)

⇒ Chọn phương án D.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 21 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON