YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, sau 20 s vận tốc của ô tô đó là 50,4 km/h. Thời gian để vật đạt được vật tốc 72 km/h là 

  • A. 50 s.           
  • B. 40 s.              
  • C. 34 s.           
  • D. 30 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đổi 36 km/h = 10 m/s; 50,4 km/h = 14 m/s; 72 km/h = 20 m/s.

  Ta có \(v = {v_0} + at \Rightarrow 14 = 10 + 20a \Rightarrow a = 0,2m/{s^2}\).

  Thời gian để vật đạt được vận tốc 20 m/s là \(t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{20 - 10}}{{0,2}} = 50s\). 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON