YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một xe lửa dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được 120m. Tính vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh và gia tốc của xe.

   

  • A. \(a{\rm{ }} =  - 0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = 12m/s\)
  • B. \(a{\rm{ }} =  0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = 12m/s\)
  • C. \(a{\rm{ }} =  - 0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = -12m/s\)
  • D. \(a{\rm{ }} =  - 0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = 24m/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(V = {v_0} + {\rm{ }}at \to {v_0} =  - 20a\)  (1)

  \(s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\,\,\,(2)\)

  Từ (1) và (2) ⇒  \(a{\rm{ }} =  - 0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = 12m/s\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6805

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON