AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, sau 20 s vận tốc của ô tô đó là 50,4 km/h. Vận tốc của vật sau 40 s kể từ lúc xuất phát là 

  • A. 18 m/s.   
  • B. 16 m/s.          
  • C. 20 m/s.      
  • D. 14,1 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đổi 36 km/h = 10 m/s; 50,4 km/h = 14 m/s.

  Ta có \(v = {v_0} + at \Rightarrow 14 = 10 + 20a \Rightarrow a = 0,2m/{s^2}\).

  Vận tốc của vật sau 40 s kể từ lúc xuất phát là v = 10 + 0,2.40 = 18m/s.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>