YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 12m và s2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là 

  • A.  2 m/s2.        
  • B. 2,5 m/s2.        
  • C. 5 m/s2.      
  • D. 10 m/s2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Ta có \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\left( m \right)\).

  Quãng đường vật đi được trong 2 s đầu tiên là  ( \({s_1} = 2{v_0} + 2a = 12\) m) (1).

  Quãng đường vật đi được trong 2 s tiếp theo là

  \({s_2} = 4{v_0} + 8a - \left( {2{v_0} + 2a} \right) = 32 \Leftrightarrow 2{v_0} + 6a = 32\) (m) (2).

  Từ (1)(2) giải hệ phương trình ta được \({v_0} = 1m/s;a = 5m/{s^2}\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON