YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình trên quãng đường đó là bao nhiêu ? 

  • A. s = 480 m, vtb = 12 m/s    
  • B. s = 360 m, vtb  = 9 m/s
  • C. s = 160 m, vtb = 4 m/s              
  • D. s = 560 m, vtb = 14 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Ta có: 14 = 10 + 20a  a = 0,2 s

   \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow s = 10.40 + \frac{1}{2}.0,{2.40^2} = 560m\\
   \Rightarrow {v_{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{{560}}{{40}} = 14m/s
  \end{array}\) 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON