AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình trên quãng đường đó là bao nhiêu ? 

  • A. s = 480 m, vtb = 12 m/s    
  • B. s = 360 m, vtb  = 9 m/s
  • C. s = 160 m, vtb = 4 m/s              
  • D. s = 560 m, vtb = 14 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Ta có: 14 = 10 + 20a  a = 0,2 s

   \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow s = 10.40 + \frac{1}{2}.0,{2.40^2} = 560m\\
   \Rightarrow {v_{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{{560}}{{40}} = 14m/s
  \end{array}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>