AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc là 18 km/h, hỏi vận tốc sau khi hãm được 30 s là bao nhiêu ? 

  • A.  4 m/s.         
  • B. 3 m/s.     
  • C. 2,5 m/s.         
  • D. 1 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Đổi 36 km/h = 10 m/s; 18 km/h = 5 m/s.

  Ta có \(v = {v_0} + at \Rightarrow 5 = 10 + 20a \Rightarrow a =  - 0,25m/{s^2}\).

  Vận tốc của vật sau 30 s kể từ lúc hãm phanh là v = 10 - 0,25.30 = 2,5m/s.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>