YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc là 18 km/h, hỏi vận tốc sau khi hãm được 30 s là bao nhiêu ? 

  • A.  4 m/s.         
  • B. 3 m/s.     
  • C. 2,5 m/s.         
  • D. 1 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Đổi 36 km/h = 10 m/s; 18 km/h = 5 m/s.

  Ta có \(v = {v_0} + at \Rightarrow 5 = 10 + 20a \Rightarrow a =  - 0,25m/{s^2}\).

  Vận tốc của vật sau 30 s kể từ lúc hãm phanh là v = 10 - 0,25.30 = 2,5m/s.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON