YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1km thì ô tô đạt tốc độ 60 km/h.

  • A. \(a = 0,077 m/s^2.\)
  • B. \(a = 0,77 m/s^2.\)
  • C. \(a = 0,007 m/s^2.\)
  • D. \(a = 0,127 m/s^2.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian lúc ô tô bắt đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động. 

  • Ta có   \(v_0 = 40 km/h =\frac{100}{9}m/s; v = 60km/h =\frac{100}{6}m/s\) 

  \(s = 1 km = 1000 m\)

  • Áp dụng công thức : \(v^2 - v_0^2 = 2as\)

     \(\Rightarrow a =\frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2s}=\frac{(\frac{100}{6})^{2}-\left ( \frac{100}{9} \right )^{2}}{2000}\)

   \(\Rightarrow a =\frac{\frac{10000}{36}-\frac{10000}{81}}{2000}=\frac{450000}{2000.36.81}\) 

  ⇒  \(a = 0,077 m/s^2.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6810

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON