YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là 

  • A. 360 s.
  • B. 100 s.            
  • C. 300 s.       
  • D. 200 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Đổi 36 km/h = 10 m/s.

  Ta có \(v = {v_0} + at \Rightarrow t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{10}}{{0,1}} = 100s\).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41161

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON