AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là 

  • A. 360 s.
  • B. 100 s.            
  • C. 300 s.       
  • D. 200 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Đổi 36 km/h = 10 m/s.

  Ta có \(v = {v_0} + at \Rightarrow t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{10}}{{0,1}} = 100s\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>