YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì: 

  • A. v luôn luôn dương.
  • B.  a luôn luôn dương.
  • C. a luôn luôn cùng dấu với v.
  • D. a luôn luôn ngược dấu với v.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì a luôn luôn cùng dấu với v.

  ⇒ Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF