YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì: 

  • A. v luôn luôn dương.
  • B.  a luôn luôn dương.
  • C. a luôn luôn cùng dấu với v.
  • D. a luôn luôn ngược dấu với v.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì a luôn luôn cùng dấu với v.

  ⇒ Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON