YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2 m/s, gia tốc 4 m/s

  • A. Vận tốc của vật sau 2 s là 8 m/s.
  • B. Quãng đường đi được sau 5 s là 60 m.
  • C. Vật đạt vận tốc 20 m/s sau 4 s.
  • D. Sau khi đi được 10 m, vận tốc của vật là 64 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  - Vận tốc của vật sau 2 s là \(v = {v_0} + at = 2 + 4.2 = 10m/s\).

  - Quãng đường vật đi được sau 5 s là \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 2.5 + \frac{{{{4.5}^2}}}{2} = 60m\).

  - Thời gian vật đạt vận tốc 20 m/s là \(t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{20 - 2}}{4} = 4,5s\).

  - Thời gian để vật đật vận tốc 64 m/s là \(t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{64 - 2}}{4} = 15,5s \Rightarrow \) quãng đường vật đi được là \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 2.15,5 + \frac{{4.15,{5^2}}}{2} = 511,5m\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON