YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s ôtô đạt vận tốc 14 m/s. Sau 40 s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là 

  • A. 0,7 m/s2; 38 m/s.                             
  • B.  0,2 m/s2; 8 m/s.
  • C. 1,4 m/s2; 66 m/s.             
  • D. 0,2 m/s2; 18 m/s. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có gia tốc của vật là :

  \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{14 - 10}}{{20}} = 0,2m/{s^2}\).

  Sau 40 s kể từ lúc tăng tốc vận tốc của vật là:

  \(v = {v_0} + at = 10 + 0,2.40 = 18m/s\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON