AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s ôtô đạt vận tốc 14 m/s. Sau 40 s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là 

  • A. 0,7 m/s2; 38 m/s.                             
  • B.  0,2 m/s2; 8 m/s.
  • C. 1,4 m/s2; 66 m/s.             
  • D. 0,2 m/s2; 18 m/s. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có gia tốc của vật là :

  \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{14 - 10}}{{20}} = 0,2m/{s^2}\).

  Sau 40 s kể từ lúc tăng tốc vận tốc của vật là:

  \(v = {v_0} + at = 10 + 0,2.40 = 18m/s\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>