AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 

  • A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
  • B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
  • C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.
  • D.  gia tốc là đại lượng không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Trong chuyển động nhanh dần đều thì

  - gia tốc cùng chiều với vận tốc.

  - vận tốc tăng theo hàm bậc nhất của thời gian (\(v = {v_0} + at\)).

  - quãng đường đi được tăng theo hàm bậc hai của gian (\(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\)).

  - gia tốc không đổi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>