YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 

  • A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
  • B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
  • C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.
  • D.  gia tốc là đại lượng không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Trong chuyển động nhanh dần đều thì

  - gia tốc cùng chiều với vận tốc.

  - vận tốc tăng theo hàm bậc nhất của thời gian (\(v = {v_0} + at\)).

  - quãng đường đi được tăng theo hàm bậc hai của gian (\(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\)).

  - gia tốc không đổi.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON