YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc là 18 km/h, hỏi sau bao lâu xe dừng lại ? 

  • A. 30 s.    
  • B. 40 s.                     
  • C. 42 s.                
  • D. 50 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Đổi 36 km/h = 10 m/s; 18 km/h = 5 m/s.

  Ta có \(v = {v_0} + at \Rightarrow 5 = 10 + 20a \Rightarrow a =  - 0,25m/{s^2}\).

  Vận tốc của xe lúc dừng lại là v = 0m/s.

  ⇒ Thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc xe dừng lại là

  \(t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{0 - 10}}{{ - 0,25}} = 40s\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41165

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON