AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, sau 20 s vận tốc của ô tô đó là 50,4 km/h. Khi đạt được vận tốc 72 km/h thì quãng đường vật đã đi được là 

  • A. 1500 m.            
  • B. 750 m.       
  • C. 300 m.     
  • D. 600 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Đổi 36 km/h = 10 m/s; 50,4 km/h = 14 m/s; 72 km/h = 20 m/s.

  Ta có \(v = {v_0} + at \Rightarrow 14 = 10 + 20a \Rightarrow a = 0,2m/{s^2}\).

  Thời gian để vật đạt được vận tốc 20 m/s là \(t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{20 - 10}}{{0,2}} = 50s\). 

  Vậy khi đạt vận tốc 20 m/s thì vật đã đi được quãng đường là

  \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 10.50 + \frac{{0,{{2.50}^2}}}{2} = 750m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>