YOMEDIA
UREKA

Bài tập 7 trang 197 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 197 sách GK Lý lớp 10

Một dây tải điện ở \(20^oC\) có độ dài 1 800m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến \(50^oC\) về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là \(\alpha =1,5.10^-^6K^-^1\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài tính độ nở dài của dây tải điện khi tăng nhiệt độ.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Sử dụng công thức: \(\Delta l = l_2 - l_1 = l_1 \alpha (t_2 - t_1)\)

    • Thay số và tính toán kết quả 

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

  • Độ tăng chiều dài của thanh khi nhiệt độ tăng đến \(50^oC\)  là ∆l

         \(\Delta l = l_2 - l_1 = l_1\alpha (t_2- t_1)\)

         \(\Delta l = 1800. 11,5. 10-6 (50^o -20^o) = 0,62m.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 197 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON