YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.3 trang 87 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.3 trang 87 SBT Vật lý 10

Đường sắt từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1500 km khi nhiệt độ trung bình là 20°C. Về mùa hè khi nhiệt độ tăng lên tới 40°C thì đoạn đường sắt này dài thêm bao nhiêu? Cho biết hệ số nở dài của sắt là 11.10-6 K-1.

A. Xấp xỉ 200 m.

B. Xấp xỉ 330 m.

C. Xấp xỉ 550 m.

D. Xấp xỉ 150 m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}\ell = {\ell _0}.\alpha {\rm{\Delta }}t\\ = {1500000.11.10^{ - 6}}.(40 - 20) = 330m \end{array}\)

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.3 trang 87 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON