YOMEDIA
UREKA

Bài tập 36.12 trang 89 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.12 trang 89 SBT Vật lý 10

Một tấm đồng hình vuông ở 00C có cạnh dài 50 cm. Khi bị nung nóng tới nhiệt độ t0C, diện tích của đồng tăng thêm 17cm2. Tính nhiệt độ nung nóng t0C của tấm đồng. Hệ số nở dài của đồng là 17.10−6K−1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Diện tích tấm đồng hình vuông ở 00C là S0=ℓ20. Khi bị nung nóng, kích thước của tấm đồng tăng theo mọi hướng, nên diện tích của tấm đồng này ở t0C sẽ là :

\(S = {\ell ^2} = {({\ell _0} + {\rm{\Delta }}\ell )^2} = \ell _0^2 + 2{\ell _0}{\rm{\Delta }}\ell + {({\rm{\Delta }}\ell )^2}\)

- Theo công thức nở dài : Δℓ=Δℓ0Δt

- Vì α=17.10−6K−1 khá nhỏ và Δt=t−t0=t không lớn, nên Δℓ<<ℓ0

- Do đó, bỏ qua Δℓ2 và coi gần đúng.:

\(S \approx {S_0} + 2{\ell _0}{\rm{\Delta }}\ell \,\,\,hay\,\,\,{\rm{\Delta }}S = S - {S_0} = 2\alpha {S_0}{\rm{\Delta }}t\)

- Từ đó suy ra : 

\(t \approx \frac{{{\rm{\Delta }}S}}{{2\alpha {S_0}}} = \frac{{{{17.10}^{ - 4}}}}{{{{2.17.10}^{ - 6}}.{{(0,5)}^2}}} = {200^0}C\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.12 trang 89 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON