YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.2 trang 87 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.2 trang 87 SBT Vật lý 10

Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0°C có cùng độ dài là l0. Khi nung nóng tới 100°C, độ dài của hai thanh chênh nhau 0,5 mm. Xác định độ dài l0 của hai thanh này ở 0°C. Cho biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1 và của thép là 11.10-6 K-1.

A. l0 ≈ 0,38 m.

B. l0 ≈ 5,0 m.

C. l0 = 0,25 m.

D. l0 = 1,5 m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Độ dài l0 của hai thanh này là:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}{\ell _1} = {\ell _0}.{\alpha _1}.{\rm{\Delta }}t;\,\,\,\,{\rm{\Delta }}{\ell _2} = {\ell _0}.{\alpha _2}.{\rm{\Delta }}t\\ \Rightarrow {\rm{\Delta }}{\ell _1} - {\rm{\Delta }}{\ell _2} = {\ell _0}.{\rm{\Delta }}t({\alpha _1} - {\alpha _2}) = 0,5mm\\ \Rightarrow {\ell _0} = \frac{{{\rm{\Delta }}{\ell _1} - {\rm{\Delta }}{\ell _2}}}{{{\rm{\Delta }}t({\alpha _1} - {\alpha _2})}}\\ = \frac{{0,5mm}}{{100.(24 - 11){{.10}^{ - 6}}}} = 384,6mm \end{array}\)

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.2 trang 87 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON