YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 197 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 197 sách GK Lý lớp 10

Khối lượng riêng của sắt ở 8000C bằng bao nhêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0o C là 7,800.103 kg/ m3.

A. 7,900.103 kg/m3

B. 7,599.103 kg/m3

C. 7,857.103 kg/m3

D. 7,485.103 kg/m3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài tính khối lượng riêng của vật có nhiệt độ cho trước

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Viết công thức của khối lượng riêng:  \(\rho =\frac{m}{V}\);  \(\rho _o =\frac{m}{V_{0}}\)

    • Bước 2: Lập tỉ lệ \(\frac{\rho }{\rho _{0}}\)

    • Bước 3: Tìm mối liên hệ giữa \(\rho\) và \(\rho _0\). Thay số và tính toán để tìm phương án đúng.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

  • Ta có 

 \(\rho =\frac{m}{V}\);  \(p_o =\frac{m}{V_{0}}\)

  \(\Rightarrow \frac{\rho }{\rho _{0}}=\frac{V_{0}}{V}=\frac{V_{0}}{V_0\left ( 1+\beta t \right )}\) 

 \(\Rightarrow P= \frac{P_0}{1+\beta t}\) = \(\frac{7,800.10^{3}}{1+3.12.10^{-6}. 800}= 7,58.10^3 kg/m^3\)

⇒ Chọn B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 197 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON