YOMEDIA
UREKA

Bài tập 36.9 trang 88 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.9 trang 88 SBT Vật lý 10

Tại tâm của một đĩa tròn bằng thép có một lỗ thủng. Đường kính lỗ thủng 00C bằng 4,99 mm. Tính nhiệt độ cần phải nung nóng đĩa thép để có thể vừa lọt qua lỗ thủng của nó một viên bi thép đường kính 5 mm ở cùng nhiệt độ đó? Cho biết hệ số nở dài của thép là 11.10−6K−1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Muốn bỏ viên bi thép vừa lọt lỗ thủng ở thì đường kính D của lỗ thủng ở nhiệt độ t0C phải vừa đúng bằng đường kính d của viên bị thép ở cùng nhiệt độ đó, tức là:

\(D = {D_0}(1 + \alpha t) = d\)

- Trong đó D0 là đường kính của lỗ thủng ở 00C, α là hệ số nở dài của thép. Từ đó suy ra nhiệt độ cần phải nung nóng thép:

\(t = \frac{1}{\alpha }(\frac{d}{{{D_0}}} - 1) = \frac{1}{{{{11.10}^{ - 6}}}}(\frac{{5,00}}{{4,99}} - 1) \approx {182^0}C\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.9 trang 88 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON