YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 197 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 197 sách GK Lý lớp 10

Một thước thép ở 200 C có độ dài 1 000mm. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?

A. 2,4 mm.                                            B. 3,2 mm.

C. 0,242 mm.                                         D. 4,2 mm.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài tính độ tăng chều dài thước khi tăng nhiệt độ.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Sử dụng công thức: \(\Delta l = l_2 - l_1 = l_1 \alpha (t_2 - t_1)\)

    • Thay số và tính toán kết quả ⇒ Chọn phương án đúng.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau:

  • Ta có công thức độ tăng chều dài thước:

  \(\Delta l = l_2 - l_1 = l_1 \alpha (t_2 - t_1)\)

⇒  \(\Delta l = 1000.12.10^{-6} (40 - 20) = 0,24 mm\)

Chọn C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 197 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON