YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 258 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 258 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một ấm nhôm có dung tích 2 lít ở 20oC. Chiếc ấm đó có dung tích là bao nhiêu khi nó ở 80oC? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Có thể coi ấm như một hình lập phương rỗng, ấm có hệ số nở khối là: β = 3.α.

Ở nhiệt độ \({t_0} = {20^o}C\) ấm có thể tích V0 = 2l.

Dung tích ấm ở 80oC là:

\(V = {V_0}.[1 + 3.\alpha .(t - {t_0})\left] {{\rm{ = }}2.} \right[1{\rm{ }} + {\rm{ }}3.24,{5.10^{ - 6}}.\left( {80 - 20} \right)] = 2,0088\) lít.

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 258 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON