YOMEDIA
UREKA

Bài tập 36.11 trang 88 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.11 trang 88 SBT Vật lý 10

Khi tiến hành thí nghiệm khảo sát sự nở dài vì nhiệt của vật rắn, các kết quả đo độ dài ℓ0 của thanh thép  ở và độ nở dài Δℓ của nó ứng với độ tăng nhiệt độ t (tính từ 00C đến t0C) được ghi trong Bảng 36.1 :

a) Tính độ dãn dài tỉ đối Δℓ/ℓ0 của thanh thép ở những nhiệt độ t khác nhau được ghi trong Bảng 36.1.

b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn dài tỉ đối Δℓ/ℓ0 vào nhiệt độ t của thanh thép.

c) Dựa vào đồ thị vẽ được, tính giá trị trung bình của hệ số nở dài α của thanh thép.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Kết quả tính độ dãn dài tỉ đối của thanh thép ở những nhiệt độ t khác nhau (được ghi ở bảng bên)

b) Chọn tỉ xích trên các trục toạ độ :

Trục hoành : 1cm→t=100C

Trục tung : 1cm→Δℓ/ℓ0=1,2.10−4

⇒ Đường biểu diễn đồ thị vẽ được trên hình vẽ trên có dạng đoạn thẳng.

- Điều này chứng tỏ độ biến dạng tỉ đối Δℓ/ℓ0 của thanh sắt tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ t (tính từ 00C): 

\(\frac{{{\rm{\Delta }}\ell }}{{{\ell _0}}} = \alpha t\)

⇒ Nhận xét thấy hệ số tỉ lệ α chính là hệ số nở dài của thép.

- Hệ số tỉ lệ α được xác định bởi hệ số góc của đường biểu diễn đồ thị ở hình vẽ

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.11 trang 88 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON