YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.13 trang 89 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.13 trang 89 SBT Vật lý 10

Xác định độ dài của thanh thép và của thanh đồng ở 00C sao cho ở bất kì nhiệt độ nào thanh thép luôn dài hơn thanh đồng một đoạn bằng 50 mm. Cho biết hệ số nở dài của đồng là 16.10−6K−1 và của thép là 12.10−6K−1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi nhiệt độ tăng từ 00C đến t0C thì độ dãn dài của :

- Thanh thép : 

\({\rm{\Delta }}{\ell _1} = {\ell _{01}}{\alpha _1}t\)

 - Thanh đồng : 

\({\rm{\Delta }}{\ell _2} = {\ell _{02}}{\alpha _2}t\)

Từ đó suy ra độ dài chênh lệch của hai thanh thép và đồng ở nhiệt độ bất kì toC có giá trị bằng :

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}\ell = {\rm{\Delta }}{\ell _1} - {\rm{\Delta }}{\ell _2} = {\ell _{01}}{\alpha _1}t - {\ell _{02}}{\alpha _2}t\\ = ({\ell _{01}}{\alpha _1} - {\ell _{02}}{\alpha _2})t = 50mm \end{array}\)

⇒ Công thức này chứng tỏ Δℓ phụ thuộc bậc nhất vào t. Rõ ràng, muốn Δℓ không phụ thuộc t, thì hệ số của t phải luôn có giá trị bằng không, tức là :

\(\begin{array}{l} {\ell _{01}}{\alpha _1} - {\ell _{02}}{\alpha _2} = 0 \Rightarrow \frac{{{\ell _{02}}}}{{{\ell _{01}}}} = \frac{{{\alpha _1}}}{{{\alpha _2}}} \end{array}\)

hay:

\(\begin{array}{l} \frac{{{\ell _{02}}}}{{{\ell _{01}} - {\ell _{02}}}} = \frac{{{\alpha _1}}}{{{\alpha _2} - {\alpha _1}}}\\ = \frac{{{{12.10}^{ - 6}}}}{{{{16.10}^{ - 6}} - {{12.10}^{ - 6}}}} = 3 \end{array}\)

Từ đó suy ra độ dài ở 00C của :

- Thanh đồng : 

\({\ell _{02}} = 3({\ell _{01}} - {\ell _{02}}) = {\rm{\Delta }}\ell = 3.50 = 150mm\)

- Thanh thép : 

\({\ell _{01}} = {\ell _{02}} + {\rm{\Delta }}\ell = 150 + 50 = 200mm\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.13 trang 89 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON