YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.7 trang 88 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.7 trang 88 SBT Vật lý 10

Một thước kẹp có giới hạn đo 150 mm, được khắc độ chia ở 00C. Xác định sai số tuyệt đối của thước kép này khi sử dụng nó để đo độ dài các vật ở 500C trong hai trường hợp:

a) Thước kẹp được làm bằng thép có hộ số nở dài là 11.10−6K−1

b) Thước kẹp được làm bằng hợp kim Inva (thép pha 36% niken) có hệ số nở dài là 0,9.10−6K−1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Thước kẹp bằng thép: Sai số tuyệt đối của 150 độ chia tương ứng với 150 mm trên thước kẹp khi nhiệt độ của thước tăng từ t0=00C đến t1=500C là:

\(\ell = {\ell _0}{\alpha _{th}}{t_1} \approx {150.11.10^{ - 6}}.50 = 82,5\mu m\)

b) Thước kẹp bằng hợp kim Inva: hợp kim Inva có hệ số nở dài αinvt1=0,90.10−6K−1. Áp dụng công thức tương tự phần (a), ta xác định được sai số tuyệt đối của thước kẹp này khi nhiệt độ của thước tăng từ t0=00C đến t1=500C là:

\({\rm{\Delta }}\ell ' = {\ell _0}{\alpha _{inv}}{t_1} \approx {150.0,90.10^{ - 6}}.50 = 6,75\mu m\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.7 trang 88 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON