YOMEDIA
UREKA

Bài tập 36.10 trang 88 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.10 trang 88 SBT Vật lý 10

Một thanh thép ở 200C có tiết diện 4cm2 và hai đầu của nó được gắn chặt vào hai bức tường đối diện. Xác định lực do thanh thép tác dụng lên hai bức tường nếu nó bị nung nóng đến 2000C ? Cho biết suất đàn hồi của thép 21,6.1010Pa và hệ số nở dài của nó là 11.10−6K−1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Một thanh thép ở 200C có tiết diện 4cm2 và hai đầu của nó được gắn chặt vào hai bức tường đối diện. Xác định lực do thanh thép tác dụng lên hai bức tường nếu nó bị nung nóng đến 2000C? Cho biết suất đàn hồi của thép 21,6.1010Pa và hệ số nở dài của nó là 11.10−6K−1

- Thanh thép khi bị nung nóng từ nhiệt độ t1 đến t2: 

\(\frac{{{\rm{\Delta }}\ell }}{\ell } = \alpha ({t_2} - {t_1})\)

 - Thanh thép khi bị biến dạng kéo tính theo định luật Húc: \(\frac{{{\rm{\Delta }}\ell }}{\ell } = \frac{1}{E}FS\) so sánh hai công t1=200C đến t2=200C tính bằng :

\(\begin{array}{l} F = {\rm{ES}}\alpha ({{\rm{t}}_2} - {t_1})\\ = {21,6.10^{10}}{.4.10^{ - 4}}{.11.10^{ - 6}}(200 - 20) \approx 171kN \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.10 trang 88 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON