YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 197 SGK Vật lý 10

Giải bài 9 tr 197 sách GK Lý lớp 10

Xét một vật rắn đồng chất, đẳng hướng và có dạng khối lập phương. Hãy chứng minh độ tăng thể tích ∆V của vật rắn này khi bị nung nóng từ nhiệt độ đầu t0 đến nhiệt độ t được xác định bởi công thức:

                 \(\Delta V = V - V_0 = \beta V_0\Delta t\)

Với V0 và V lần lượt là thể tích của vật rắn ở nhiệt độ đầu t0 và nhiệt độ cuối t, \(\Delta t = t - t_0, \beta \approx 3\alpha\) (α là hệ số nở dài của vật rắn này)

 Chú ý: \(\alpha ^2\) và \(\alpha ^3\) rất nhỏ so với \(\alpha\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

+ Gọi V0 là thể tích của khối lập phương ở 0oC:

                 V0 = l03

+ V là thể tích của khối lập phương ở t0C:

              \(V = l_3 = [l_0(1+ \alpha \Delta t)]^3 = l_0^3 (1+\alpha \Delta t)^3\)

Mà \((1+ \alpha \Delta t)^3 = 1 + 3\alpha \Delta t + 3\alpha 2\Delta t^2 + \alpha 3\Delta t^3\)

Vì α khá nhỏ nên α2, α3 có thể bỏ qua.

\(V = l_3 = l_0^3 (1+ 3\alpha \Delta t) = V_o (1+ \beta \Delta t)\) với \(\beta = 3\alpha\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 197 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF